Zarząd Stowarzyszenia

Cantate Deo

Zarząd Stowarzyszenia

Mirella Telińska – Prezes zarządu

Stefan Januszewski – Członek zarządu

Halina Franciszka Korn – Członek zarządu

Jolanta Gliwa – Członek zarządu

Agnieszka Dymek – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Barbara Grażyna Niekrasz

Czesław Kaszubiak

Maria Czuba